Технологична модернизация в предприятието

DEMT Print

Краен получател: ЕТ ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ

Номер на Проект: BG-RRP-3.004-2458-C01

Наименование: „Технологична модернизация в предприятието“

Обща стойност: 777 777.00 лв., от които 349 999.65 лв. финансирани от Европейския съюз – NextGenerationEU.   

Главна целна настоящия проект: Възстановяване на икономическия потенциал на предприятието и създаване на условия за растеж и развитие на дружеството чрез технологична модернизация и цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността.   

Специфични цели на проекта:   

  1. Подобряване и повишаване ефективността на производствените процеси;
  2. Намаляване на производствените разходи;
  3. Постигане на по-висока производителност;
  4. Увеличаване на производствения капацитет   

  Място на изпълнение: гр. Сапарева Баня

  Начало:10.04.2023
  Край:10.04.2024

        

  Проект BG-RRP-3.004-2458-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост , финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“.   

  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ ТОДОР ПОПОВ – ДЕМТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата за наблюдение и докладване.