Печатница ДЕМТ ПРИНТ

Печатница ДЕМТ ПРИНТ е създадена през 1993 г. Вече повече от 27 години, нашата политика е насочена към удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите ни и постигане съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания, свързани с качеството на продукцията и опазването на околната среда.

Машинен парк

Копиране и проявяване на пластини

Копиране и проявяване на пластини

Heidelberg Suprasetter
Копиррама „Baumann BK200”
“Ozasol VA65 – VA85”
Glunz&Jensen Raptor 68/85 Thermal      

Офсетови печатни машини

Офсетови печатни машини

KBA Rapida75 PRO-5+L SAPAC ALV3
RMGT9
Heidelberg Speedmaster
Heidelberg Printmaster
Shinohara 74 IIP

Книговезки ножове

Книговезки ножове

PERFECTA SEY 115 DPC
PERFECTA SEY 115 DPC 8.0"

Сгъвачни машини

Сгъвачни машини

Horizon AF-566F
Horizon AFC 502
Horizon AFC 504

Пакетиране и вакуумиране

Пакетиране и вакуумиране

Italdibipack Espert 7555 EV

Затваряне на кашони

Затваряне на кашони

FF 5060A

   

   

Грижа за околната среда

Грижа за околната среда

Опазването на околната среда е един от основните ни приоритети. В работата си използваме материали с ниски емииси на летливи вещества и съдържащи неопасни за околната среда и човека компоненти. Използваната в производствения процес хартия е с до 55% рециклирано съдържание.

DEMT Print

   

   

Сертификати

В печатница ДЕМТ ПРИНТ е внедрена и интегрирана система за управление на качеството и околната среда, в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015. Печатницата работи в съответствие с изискванията за добра производствена практика (GMP) и стандарт 9000:2001 - Опаковъчни материали за фармацефтичната промишленост.

   

Печатница ДЕМТ ПРИНТ е член на „Съюза на печатарската индустрия в България“

   

Печатница ДЕМТ ПРИНТ е носител на приза "Печатар на годината" за 2015 г. на Съюза на печатарската индустрия в България, списание "Полиграфия".