Внимание и към най-малките детайли

В ДЕМТ ПРИНТ обръщаме внимание дори и на най-малките детайли, които могат да повлияят на качеството на нашата работа. Всички наши служители спазват стриктно разписаните процедури и правила за всеки етап от производствените процеси, всички процеси стриктно се документират, а всеки служител проверява качеството на работа от предходния процес. Всичко това е резултат от дългогодишните ни усилия и политика за постигане на възможно най-високото качество и спазване на всички стандарти.

Компанията притежава специално изработена интегрирана система за управление на полиграфичното производство - ERP, която дава възможност в реално време да бъдат проследявани основни и спомагателни работни процеси, като производство, доставка и управление на наличностите, ресусрси с които се оперира, обем за производство, степен на изпълнение на поръчките.   

3 степенна проверка на качеството

Постоянна проверка на качеството

В ДЕМТ ПРИНТ следим нивото на качеството преди и след всеки производствен процес. В системата за контрол и самоконтрол участват всички служители на печатницата, което води до нищожна възможност дори за най-малкото отклонение от качеството на продукцията.

Висока производителност и спазване на всички срокове

Висока производителност и спазване на всички срокове

ДЕМТ ПРИНТ разполага с многобройни и различни машини за печат и довършителни процеси, които ни позволяват да сме гъвкави по отношение на обемите на работа, както и да спазваме всички планирани срокове.

Внимание и към най-малките детайли

Внимание и към най-малките детайли

ДЕМТ ПРИНТ е първата печатница в България, инсталирала специалната австрийска система за овлажняване на въздуха - merlin®, което ни позволява да отпечатваме безпроблемно на хартии с много малък грамаж – от 40 гр.

   

Два от най-големите фармацевтични заводи ни гласуваха доверие

ДЕМТ ПРИНТ е „одобрен доставчик за производство на листовки” на Актавис ТЕВА (Балканфарма Дупница АД и Балканфарма-Троян АД) и на Антибиотик Разград.